Vidar Berg
Tidligere formann Geir Strand har blitt avløst av den nye formannen, Vidar Berg (bilde). Vi vil også ønske Martine Vibstad Lea og Glenn Solberg velkommen inn som nye styremedlemmer i det nye styret. Klubben vil også takke avgått nestleder Thor Henning Løvberg for glimrende innsats i forrige styreperiode. Klubben ønsker det nye styret og de gjenvalgte lykke til med arbeidet fremover.

Vidar Berg

0 193