Hei og velkommen alle norske Viffere!

VFR KLUBBEN NORGE ble stiftet 10. januar 2010 av Thor Henning Løvberg.
Vi er ganske mange Viffere rundt om i landet, men noen norsk Vfr Klubb fantes ikke. Oppslutningen rundt klubben har vært svært tilfredsstillende, og vi har blitt mange etter hvert, og gledelig mange aktive medlemmer.

Hjemmesiden er klubbhuset vårt, men vi har mange aktiviteter. Alt fra kvelds- / søndagsturer / helgeturer / treff og eget årlig nasjonalt treff. For å holde klubben levende, er det avgjørende at medlemmene er aktive, dess flere desto bedre!

Vi har også en god del kontakt med våre skandinaviske «broderklubber», Vfr Klub Danmark, Vfr Forum DK og Vfr Forum SE. Vi treffes stort sett på våre årlige nasjonale Treff i Norge, Sverige og Danmark.

VFR Klubben Norge ønsker å være en mc-klubb hvor et godt miljø, kameratskap, lojalitet til klubben, egenutvikling av kjørekompetanse (årlige kjøre-/banekurs) står i hovedfokus. Vi legger også vår sjel i å kjøre trygt og sikkert sammen på alle våre fellesturer, og at turene våre skal være grundig planlagt og gi hver enkelt en minneverdig opplevelse.

Vi håper at klubben klarer å rekruttere mange kvinnelige Viffere (for de finnes). Vi har allerede flere aktive kvinnelige medlemmer, men ønsker oss enda flere – så meld dere inn jenter!

Jeg håper at vi vokser og blir en stor familie, stolte av klubben vår og at samtlige er aktive og bidrar til klubbens beste. På den måten blir dette klubbhuset et hyggelig sted å være for oss alle!

Mvh «El Presidente»