Parter
vfr-klubben.no og VFR-klubbens Vipps er levert av VFR KLUBBEN NORGE (VFR Klubben), organisasjonsnummer 995 958 023. VFR Kubben Norge er selger av medlemskap og andre klubbeffekter. Kjøper av medlemskapet, og øvrige varer er den forbruker som foretar bestillingen.

Priser
Den oppgitte prisen for medlemskapet inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Priser kan reguleres av VFR Klubben gjennom den årlige Generalforsamlingen, hvor alle med gyldig medlemskap har stemmerett. Prisreguleringer blir iverksatt umiddelbart etter gyldige vedtak i årsmøtet og eksisterende medlemmer betaler ny pris ved neste fornyelse.

Medlemskapet
Medlemskapet til kjøperen er aktivt fra det tidspunkt kjøperen har sendt inn bestilling til selgeren og betalt for det.
Medlemskapet fornyes automatisk inntil det blir sagt opp av medlemmet.

Betaling
Selgeren kan kreve betaling for medlemskapet fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. For å gjennomføre en innmelding via vfr-klubben.no vil betaling bli avkrevd samtidig med at bestillingen sendes gjennom valgt betalingsmåte. Dersom kjøperen bestiller medlemskap utenom vfr-klubben.no eller klubbens Vippsportal vil betaling skje ved at kjøperen eller den som har mottatt innmeldingen legger inn betalingsinformasjon på medlemmet, alternativt ved å betale faktura utsendt fra selger.

Et medlemskap er gyldig først når betaling er mottatt av VFR Klubben. Det kreves gyldig medlemskap for å dra nytte av VFR Klubbens til enhver tids gjeldende medlemsfordeler.
Medlemskapet fornyes automatisk enten årlig.
Dersom automatisk fornyelse er aktivert og betalingen feiler vil VFR Klubben sende faktura per e-post.

Levering
Ved bestilling gjennom vfr-klubben.no vil medlemskapet være aktivt og gyldig fra bestillings- og betalingstidspunktet (som vil inntreffe samtidig).

Dersom bestilling gjennom andre kanaler vil medlemskapet være aktivt fra bestilling og gyldig ved betaling.

Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post).
Angrefristen begynner å løpe fra bestillingstidspunktet.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.

Utmelding
Ved utmelding eller andre endringer i ditt medlemskap ta kontakt med VFR Klubben.
Utmelding skjer skriftlig via e-post, post@vfr-klubben.no

VFR KLUBBEN NORGE
c/o Armin Cisija
Tuftaveien 20
3153 TOLVSRØD
post@vfr-klubben.no

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynets kontaktinformasjon finnes på www.forbrukertilsynet.no.